قابلیت SENSEUP یا DSS چیست؟

قابلیت SENSEUP یا DSS چیست؟

آیا میدانید قابلیت SENSEUP یا DSS چیست؟
تصور کنید هنگامی که در یک محیط تاریک قرار گرفته اید, در اون هنگام عنبیه چشم شما باز می شود تا نور بیشتری وارد چشم بشود و بعد از مدتی کوتاه محیط را میتوان مشاهده کرد.
به مانند مردمک چشم انسان هاست که وقتی در معرض نور مستقیم قرار می گیرد و بلافاصله شما به مکان تاریک می روید برای چند ثانیه دید شما کمتر می شود. بنابراین تنگ شدن مردمک و ورود نور کمتر به داخل چشم است اما زمانی که وارد مکان تاریک می شوید بعد از چند ثانیه مردمک چشم شما گشاد شده و باعث می شود نور بیشتری وارد چشم شده و دید کم جبران شود.

ادامه مطلب